Výhody a nevýhody jednotlivých médií využívaných pro reklamu

Reklamu lze umístit téměř kamkoliv. Lze ji šířit prostřednictvím tiskových médií, vysílacích, síťových nebo elektronických či displejových médií. Při rozhodování je však důležité zvážit výhody a nevýhody jednotlivých typů.
myšlenka a laptop
§  Noviny – výhodou je flexibilita, aktuálnost, pokrytí trhu, široké přijetí. Nevýhodou je krátká životnost, špatná kvalita tisku…
§  Časopisy –vysoká geografická a demografická selektivita, vysoká kvalita tisku, dlouhá životnost. Nevýhodami je potřeba zakoupení reklamního prostoru s dostatečným předstihem.
§  Direct mail – výhodou je volba cílového publika, flexibilita, žádná konkurenční reklama v témže médiu a personalizace. Nevýhodou jsou vysoké relativní náklady, maily mají zakotvenou image spamu, tudíž je lidé mnohdy ani nečtou.
§  Zlaté stránky –vynikající místní pokrytí, vysoká uvěřitelnost, široký obsah. Nevýhodami je vysoká konkurence, kreativní omezení, nutnost zakoupení reklamního prostoru s předstihem.
bílý mobil
§  Newslettery – velmi vysoká selektivita, plná kontrola, interaktivní příležitost, nízké náklady. Nevýhodou je, že se náklady mohou vymknout kontrole.
§  Brožury –výhodou je flexibilita, úplná kontrola. Nevýhodou je nadprodukce, která zvyšuje náklady.
§  Outdoor –výhodou je flexibilita, mnohokrát opakované expozice, nízké náklady i konkurence. Nevýhodou je omezená selektivita publika.
§  Televize – kombinace obrazu a zvuku, tudíž apeluje na více smyslů, čímž upoutá vysokou pozornost. Nevýhodou jsou vysoké absolutní náklady, pomíjivá expozice, schopnost výběru publika…
§  Rozhlas –výhodou je hromadné používání, vysoká geografická a demografická selektivita a nízké náklady. Nevýhodou je pouze zvuková prezentace, tudíž upoutá nižší pozornost.
§  Telefon – výhodou je mnoho uživatelů a začlenění osobního prvku. Nevýhodou jsou relativně vysoké náklady a rostoucí odpor spotřebitelů.
§  Internet – výhodou je vysoká selektivita, nízké náklady a interaktivní možnosti. Nevýhodami rostoucí zahlcení.
Při výběru, kam reklamu umístit, tak opravdu přemýšlejte nad tím, aby se vám její umístnění zbytečně neprodražovalo, a přesto plnilo svůj účel na maximum.