Další lidé na Měsíci

Pravý opak je však pravdou. Právě pro tyto lidi je určen tento článek, ve kterém bude několik čísel a technických údajů. Ale o to bude zajímavější. Uvidíte.
Do historie chodit nebudeme, jen si připomeneme, že poslední člověk, který na našem souputníku stanul, byl muž česko-slovenského původu. Byl to Eugene Cernan. Schválně, že jste to netušili? Nu, nevadí, pro nás je důležitý jen rok a tím je rok tisíc devět set sedmdesát dva.
Takže skoro padesát let se lidská noha Měsíce nedotkla, tedy pokud bereme v potaz oficiální zprávy. Tím podle nich také pomalu končil celý program Apollo.
letadlo u měsíce
V současnosti je již o návratu na naši oběžnici dávno rozhodnuto. NASA oslovila několik firem, které by se chtěly také podílet, a nakonec z nich byly vybrány tři, kterým byly nebo budou poskytnuty peníze. Myšleno je za zakázku. Jsou to tyto firmy, které uvádím v seznamu níže s číslem vedle. To udává, kolik dolarů jim bylo poskytnuto, nebo kolik dostali nebo dostanou zaplaceno.

·         Astrobotic z Pitsburku 80 milionů
·         Intuitive Machines z Houstonu 77 milionů
·         OrbitBeyond ze státu New Jersey 97 milionů
zemský měsíc

K přistání člověka mají tato společnosti rozdílné úkoly. Každá dělá něco jiného a každá má jiný cíl. Vše se však nakonec spojí v jedno a výsledkem spolupráce bude příprava a průzkum terénu k dalšímu výsadku lidské posádky. Překvapením je pak zejména to, že jedním členem má být žena.
Každá z výše jmenovaných bude tedy částečně nebo úplně nahrazovat rakety NASA, která je již nevyvíjí a dává přednost právě těmto soukromým společnostem. Údajně to vyjde levněji.
Celá akce výsadku má proběhnout až v roce 2024. Do té doby se má provádět zcela nový průzkum, který pak akci usnadní a přidá také spousty nových poznatků. Zároveň má být dalším krokem výpravy na Mars, která se také již pěkně dlouho plánuje. Tak doufejme, že vše dobře dopadne.

Tento záznam byl publikován v Technika . Uložit odkaz do záložek.