Ekonomika a ekonomie

Ekonomika je národní hospodářství nebo jeho část, souhrn hospodaření určitých subjektů jako je stát, organizace nebo jednotlivec; souhrn činností a zařízení zaměřených na materiální udržování a zabezpečení lidského života.
kostky přes noviny
Setkáme se v ní, mj., s těmito pojmy:
hospodářství– národní, podnikové
hospodaření– různé ekonomické činnosti jako například plánování, organizování, výroba, prodej, investice
hospodárnost – využití dostupných prostředků tak, aby bylo dosaženo minimálních nákladů a zároveň maximálního možného zisku
V ekonomice lze rozpoznat děje jako výrobu, přerozdělování, směnu a spotřebu statků a služeb.
Každá ekonomika proto, aby zajistila své fungování, musí splňovat několik základních úkolů, které lze shrnout do tří bodů:
·         co a kolik vyrábět
·         jak vyrábět
·         pro koho vyrábět
Ekonomické systémy
·         zvykový systém:existuje už jen u primitivních kultur, ekonomické chování je zde určováno zvyklostmi (tradičně), uplatňuje se naturální, čili směnný obchod
·         centrálně plánovaný systém:v minulosti používán v ekonomikách východního bloku, ekonomika je řízena na základě centrálního plánu, další činnosti jsou určovány plánováním na nižších úrovních, charakteristický je státní (a podnikový) monopol
·         tržní systém: v 19. století částečně uplatňovaný vyspělými (především) evropskými zeměmi, charakteristická je zcela (liberální) neregulovaná ekonomika, na kterou má vliv pouze trh, bez jakýchkoliv zásahů ze strany státu
·         smíšený systém:vychází z tržního systému, zapracovává však možnost zásahů státu, a to v případech, kdy selžou standardní tržní mechanismy, dnes tento systém zcela převládá ve vyspělých ekonomikách.
směnný kurz dolaru

Definice ekonomie
Ekonomie je věda o činnostech, které se týkají výroby a směny statků.
Ekonomie zkoumá změny v ekonomice jako celku – trendy výroby, cen, nezaměstnanosti.
Ekonomie pomáhá vypracovávat hospodářskou politiku, jejímž prostřednictvím je možno zlepšit výkonnost ekonomiky.

Tento záznam byl publikován v Ekonomika . Uložit odkaz do záložek.