Shodná kvalita potravin v EU musí být!


Evropská komise v dubnu roku 2018 upravila směrnice, které se zabývají dvojitou kvalitou produktů. Pokud by však firmy stále nerespektovaly tuto směrnici, hrozí jim opravdu vysoká pokuta.
Jak bylo uvedeno, tento problém se vyskytuje dlouhodobě a týká se nejen České republiky, Slovenska, ale dalších zemí historického východního bloku v Evropě. Teprve v nedávných měsících se podařil upoutat pozornost Unie a přesvědčit je, že je to běžná praxe, a také k tomu, aby udělali něco s touto záležitostí protože dle jednotného unijního trhu by toto nemělo být vůbec přípustné!
masné výrobky.jpg
Tedy od dubna platí, že není možné shodně označené zboží nabízet v rámci EU, pokud má výrazně rozdílné složení a charakteristiku. Tím je evidentní, že je myšleno zboží, které je třeba vytvářeno z náhražek masa – v rámci zemí východního bloku, zatímco v jiných zemích EU je skutečně vyráběno z masa. Toto bude v budoucnu bráno jako nekalá obchodní praktika, která rozhodně NENÍ v souladu s pravidly Evropské unie.
Novinkou v této směrnici bude pak také sankce za porušení unijního spotřebitelského práva, do kterého konkrétně právě patří směrnice výše uvedená. Až čtyry procenta z ročního obratu firmy, která se proti této směrnici postaví. Daná země pak bude na úrovni úřadu moci udělit pokuty v souladu s touto směrnicí a dále samozřejmě postup bude v souladu s národními pravidly.
sada jogurtů.png
I když směrnice je platná, vzniká dále ještě metodika, která by měla být dodána úřadům, aby bylo provádění kontrol a testů transparentní. Tato metodika by měla být venku již v průběhu měsíce května.
V roce 2017 bylo provedeno několik oficiálních kontrol kvality potravin a výsledkem je, že shodných a stejně kvalitních potravin bylo pouze 30%. Pravdou je, že k tomu přibližně 8 % bylo podobných, nikoli zcela rozdílných. Tedy celkem ucházející kvalitu a podobnost produktu můžeme vidět pouze v 38 %. Nová směrnice by tedy zásadně měla pomoci s kvalitou přijímaných potravin u nás a férovosti obchodních praktik.

Tento záznam byl publikován v Zboží . Uložit odkaz do záložek.